Menu główne
Szkoła na Facebooku

Rekrutacja do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie na rok szkolny 2017/18jest możliwa on - line na stronie głównej szkoły.

Uwaga:

Nasza Szkoła nie jest obęta systemem elektronicznym prowadzonym 

przez Urząd Miasta Leszna. 

 

Należy bezpośrednio zalogować sie na stronie, lub zgłasić sie osobiście do  szkoły.

Możliwe jest również  przesłanie  zgłoszenia  pocztą elektroniczną na adres ploleszno@wp.pl   

 

 

Niezbędne dokumenty:

- podanie (wzór na stronie szkoły),

- życiorys,

- 3 fotografie,

w terminie późniejszym:

- wynik egzaminu gimnazjalnego,

- świadectwo ukończenia szkoły.

 

Wybierając naszą szkołę - masz możliwość uczyć się 2 języków obcych od klasy pierwszej - angielskiego

i niemieckiego a trzeciego języka  od klasy drtugiej (do wyboru francuski, hiszpański, rosyjski). Pierwszy język obcy jest realizowany w zakresie rozszerzonym  a sama / sam ustalasz pozostałe  przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym. 

Nasza szkoła jest bardzo dobrze wyposażona, w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

          

  

Nie posiadamy własnej sali gimanstycznej ale dzięki bardzo ciekawie zorganizowanych zajęciach

mamy możliwość odbywać zajęcia z wychowania fizycznego w : 

najnowocześniejszej sali gimnastycznej w Lesznie,  to jest w Gimnazjum nr 9

  

na basenie w Gimanzjum nr 7

 

oraz sali szermierczej przy ulicy Opalińskich.

  

 

 

 

                                                Z A P R A S Z A M Y !!!!!!

Strefa Ucznia
Adres Szkoły
Kontakt
Co słychać
szablony stron tworzenie stron internetowych