Menu główne
Szkoła na Facebooku
Plan nauczania PLO 2016/2017
 
 
PRZEDMIOT
KLASA I
 
religia
mgr Waldemar Tycner
1
j.polski
dr Anna Maćkowiak
4
j.angielski  R
mgr Wioletta Rozynek
4
j.niemiecki
mgr Agnieszka Rozwalka
2
matematyka
dr Eugeniusz Świtała
3
historia
mgr Agnieszka Bareła
2
WOS mgr Agnieszka Bareła           1
biologia
mgr Beata Biernat
1
geografia
mgr Anna Frąckowiak
1
chemia
mgr Halina  Pogrzebska
1
fizyka z astronomią
mgr Grażyna Cykman
           1
wychowanie fizyczne
mgr Andrzej Kusztal
mgr Monika Juraś
1 + 2
1 + 2
informatyka
dr Eugeniusz Świtała
1
podstawy przedsiębiorczości mgr Władysława Przybyła            2
WOK  dr Anna Maćkowiak            1
godzina wychowawcza
mgr Romana Ostanowicz
1
edukacja dla bezpieczenstwa mgr Andrzej Kusztal            1
razem uczeń / razem 
 
31
  
 
PRZEDMIOT
 
KLASA II
 
religia
mgr Waldemar Tycner
1
j.polski
dr Anna Maćkowiak
5
j.angielski R
mgr Katarzyna Michnikowska
5
j. niemiecki
mgr Agnieszka Rozwalka
2
matematyka R
dr Eugeniusz Świtała
5 + 4*
historia i społczeństwo mgr Agnieszka Bareła           2
geografia R mgr Anna Frąckowiak           4*
wychowanie fizyczne
mgr Andrzej Kusztal
mgr Monika Juraś
1+2
1+2
godzina wychowawcza
mgr Romana Ostanowicz
1
razem / razem  uczeń
 
33
 
 
 
 
PRZEDMIOT
KLASA IIIa i b
 
religia
mgr Waldemar Tycner
1
j.polski
mgr Emilia Okienko
6
j.angielski   R
mgr Małgorzata Szajek (A)
mgr Wioletta Rozynek (B)
5
j.niemiecki
mgr Agnieszka Rozwalka
1
matematyka R
dr Eugeniusz Świtała         6
geografia  R  III a mgr Anna Frąckowiak            4
historia i społ. mgr Agnieszka Bareła          4
biologia R   III b mgr Beata  Biernat            4
              
     

godz. wychowawcza

dr Eugeniusz Świtała

        1

wych. fizyczne

mgr Andrzej Kusztal

mgr Monika Juraś

           1+2

           1+2

Razem            33 /33
Strefa Ucznia
Adres Szkoły
Kontakt
Co słychać
szablony stron tworzenie stron internetowych